Kortbetalning

 

Du kan betala med VISA eller Mastercard.

 

Vi samarbetar med DIBS för inlösen av kortbetalningar. DIBS är Nordens ledande leverantör av betaltjänster via Internet och är certifierade av banker och kortinlösare till att hantera betaltransaktioner på högsta säkerhetsnivå. DIBS är PCI (Payment Card Industry) certifierad av VISA/Mastercard. Luckexperten lagrar inga kreditkortsnummer utan detta hanteras av DIBS.

 

3D-Secureteknologin är utvecklat av VISA och Mastercard och syftar till att identifiera kortinnehavaren vid köp online. Identifieringsprocessen är likvärdig den som används vid bankomatuttag och som bygger på att en personlig kod/lösenord används i samband med köpet. Med denna teknik erhåller säljföretaget betalningsgaranti och kortinnehavaren kan vara säker på att dennes kort inte utnyttjas av obehörig.

 

 

 

 

Faktura

Vi erbjuder i samarbete med Klarna (fd Kreditor) fakturering till privatpersoner och företag, med betalningsvillkor 14 dagar. En faktura skickas först när dina produkter levererats och du betalar enkelt till BankGiro. Leverans mot faktura sker enbart till folkbokförd adress. Kreditgränsen är flytande och beräknas innan köpet avslutas. Förenklad kreditprövning utan kännedomskopia sker. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr, samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Vid frågor rörande påminnelseavgift/räntor, kontakta Klarna. 

 

 

Fakta om Klarna

 

Klarna AB är ett svenskägt bolag

Klarna är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen

Klarnas certifierade personuppgiftsombud garanterar din integritet

 

 

 

Dela upp din betalning

 

I samarbete med Klarna AB (fd Kreditor) erbjuder vi möjlighet till delbetalning i 3, 6, 12 eller 24 månader. Enkelt och smidigt! Du väljer varje månad hur mycket du vill betala av på ditt belopp (lägst 100 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet). Givetvis kan du när som helst under delbetalningstiden betala hela kvarvarande skulden. Du gör din ansökan om delbetalning direkt i kassan i samband med ditt köp. Du får genast besked om din ansökan beviljats och vi kan hantera ditt köp omgående. Skulle din ansökan inte bli beviljad kan du välja ett alternativt betalningssätt. Delbetalning är endast tillgängligt för privatpersoner och ordern levereras enbart till din folkbokförda adress.Klarna kommer att skicka ett kontoavtal hem till dig om ditt köp är högre än 1500 kr. 

 

 

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver. 

 

Lagerhantering/Hämta i butik.

Vi på motostar är återförsäljare för ett visst antal företag, just därför visar vi vårt lager+deras.
Det vill säga att om 4 visas i lager på vår webshop kan vi ha 0 i butiken och leverantören har 4 i lager. Eller 3 i butiken och 1 hos leverantören osv.
Om du därför är i akut behov av en produkten och hade tänkt hämta upp den hos oss i butiken i sjöbo så är det bäst att ringa och höra med oss om vi har den hemma på lager i sjöbo.

 

Leveranser

Observera att fraktfritt över 1000:- gäller endast Sverige & Danmark!

Vi förbehåller oss rätten att, utan avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund. Om du har beställt en vara hos oss och sedan väljer att inte hämta ut den på posten tvingas vi debitera de utlägg vi gjort för porto och andra avgifter.

( Vanligtvis 250 Kr + moms )

 

 

 

Leveranstider

Alla leveranser sker med av oss vald speditör ca 1-4 dagar, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. 

 

Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras. 

 

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.
OBS Orginaldelar samt varor som trycks/special-anpassas efter dig som kund går ej att avbeställa.

 

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. 
Obs: vi erbjuder ej ångerrätt på specialbeställda varor så som originaldelar samt dekaler.

 

Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

 

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Lägsta-pris garantin gäller enbart inom Sveriges gränser.

 

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

 

Personuppgifter/PUL registrering

 

Vid vissa fall då du betalar genom delbetalning eller via faktura samtycker du till att motostar får behandla dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL. Vi tar ansvar för att de personuppgifter; namn, adress, e-post och personnummer etc, som du lämnar till oss vid din registrering aldrig lämnas vidare till tredje part. 

Du kan alltid kontakta oss för att ta del av de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna skall rättas eller tas bort. Du kontaktar oss enklast på info@motostar.se.

 

Cookies

motostar.se använder cookies när du besöker denna webbplats. 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om: att webbplatsen använder cookies, 

vad dessa cookies används till samt hur cookies kan begränsas eller undvikas. En cookie är en kort informationsfil som placeras i användarens dator. Den information som finns i cookien utgörs av uppgifter om: vilken hemsida du besökt ,den tid du stannade på hemsidan .Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Motostar använder sessioncookie ( SESSIONID ) för att få statistik över dina besök till motostars hemsida.

 

Motostar lämnar ej ut cookies till annan eller bereder annan tillgång till cookies. Cookies lagras på din dator endast under så lång tid som de erfordras för de ändamål för vilket de lagras: -Sessioncookies lagras som längst i ett år efter det att du senast besökte hemsidan.

 

Cookies – hindermöjligheter: Du har rätt att förhindra motostar att lagra cookies på din dator. Du kan hindra att din webbläsare sparar cookies på tre olika nivåer:

 

Om du hindrar långtidslagring av cookies , eller hindrar lagring utöver lagring under det aktuella besöket, lagras cookies således endast under det aktuella besöket (sessionen) på hemsidan och i en månad framåt . Om du hindar all lagring av cookies förhindras motostar.se möjligheter att erhålla heltäckande statistik över dina besök

Du kan själv välja vilken på nivå du vill acceptera cookies för din webbläsare. Inställningarna hittar du i läsarens menyrad . Nedan hittar du några exempel på var du hittar dessa inställningar:

 

Windows:

 

Internet Explorer 6: Verktyg/Internet-alternativ/Sekretess

 

Netscape 4: Edit/Preferences/Advanced/Cookies

 

Netscape 7: Edit/Preferences/ Privacy&Security /Cookies

 

Opera 7: File/Preferences/Privacy/Cookies

 

Mac:

 

Internet Explorer 5: Redigera/Inställningar/Ta emot filer/ Cookies

 

Netscape 4: Edit/Preferences/Advanced/Cookies

 

Netscape 7: Tools/Cookie Manager

 

Opera 5: Window/Special Window/Cookies

Företagsinformation

Bolagsnamn: M-Star AB
Orginisationsnummer: 5567084966


 

Kortbetalning
Du kan betala med VISA eller Mastercard.
Vi samarbetar med DIBS för inlösen av kortbetalningar. DIBS är Nordens ledande leverantör av betaltjänster via Internet och är certifierade av banker och kortinlösare till att hantera betaltransaktioner på högsta säkerhetsnivå. DIBS är PCI (Payment Card Industry) certifierad av VISA/Mastercard. Luckexperten lagrar inga kreditkortsnummer utan detta hanteras av DIBS.
3D-Secureteknologin är utvecklat av VISA och Mastercard och syftar till att identifiera kortinnehavaren vid köp online. Identifieringsprocessen är likvärdig den som används vid bankomatuttag och som bygger på att en personlig kod/lösenord används i samband med köpet. Med denna teknik erhåller säljföretaget betalningsgaranti och kortinnehavaren kan vara säker på att dennes kort inte utnyttjas av obehörig.
Faktura
Vi erbjuder i samarbete med Klarna (fd Kreditor) fakturering till privatpersoner och företag, med betalningsvillkor 14 dagar. En faktura skickas först när dina produkter levererats och du betalar enkelt till BankGiro. Leverans mot faktura sker enbart till folkbokförd adress. Kreditgränsen är flytande och beräknas innan köpet avslutas. Förenklad kreditprövning utan kännedomskopia sker. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr, samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Vid frågor rörande påminnelseavgift/räntor, kontakta Klarna. 
Fakta om Klarna
Klarna AB är ett svenskägt bolag
Klarna är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen
Klarnas certifierade personuppgiftsombud garanterar din integritet
Dela upp din betalning
I samarbete med Klarna AB (fd Kreditor) erbjuder vi möjlighet till delbetalning i 3, 6, 12 eller 24 månader. Enkelt och smidigt! Du väljer varje månad hur mycket du vill betala av på ditt belopp (lägst 100 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet). Givetvis kan du när som helst under delbetalningstiden betala hela kvarvarande skulden. Du gör din ansökan om delbetalning direkt i kassan i samband med ditt köp. Du får genast besked om din ansökan beviljats och vi kan hantera ditt köp omgående. Skulle din ansökan inte bli beviljad kan du välja ett alternativt betalningssätt. Delbetalning är endast tillgängligt för privatpersoner och ordern levereras enbart till din folkbokförda adress.Klarna kommer att skicka ett kontoavtal hem till dig om ditt köp är högre än 1500 kr. 
Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver. 
Leveranser
Observera att fraktfritt över 1000:- gäller endast Sverige & Danmark!
Vi förbehåller oss rätten att, utan avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund. Om du har beställt en vara hos oss och sedan väljer att inte hämta ut den på posten tvingas vi debitera de utlägg vi gjort för porto och andra avgifter.
( Vanligtvis 250 Kr + moms )
Leveranstider
Alla leveranser sker med av oss vald speditör ca 1-4 dagar, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. 
Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras. 
Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss. 
Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. 
Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. 
Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. 
Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.
Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
Personuppgifter/PUL registrering
Vid vissa fall då du betalar genom delbetalning eller via faktura samtycker du till att motostar får behandla dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL. Vi tar ansvar för att de personuppgifter; namn, adress, e-post och personnummer etc, som du lämnar till oss vid din registrering aldrig lämnas vidare till tredje part. 
Du kan alltid kontakta oss för att ta del av de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna skall rättas eller tas bort. Du kontaktar oss enklast på info@motostar.se.
Cookies
motostar.se använder cookies när du besöker denna webbplats. 
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om: att webbplatsen använder cookies, 
vad dessa cookies används till samt hur cookies kan begränsas eller undvikas. En cookie är en kort informationsfil som placeras i användarens dator. Den information som finns i cookien utgörs av uppgifter om: vilken hemsida du besökt ,den tid du stannade på hemsidan .Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Motostar använder sessioncookie ( SESSIONID ) för att få statistik över dina besök till motostars hemsida.
Motostar lämnar ej ut cookies till annan eller bereder annan tillgång till cookies. Cookies lagras på din dator endast under så lång tid som de erfordras för de ändamål för vilket de lagras: -Sessioncookies lagras som längst i ett år efter det att du senast besökte hemsidan.
Cookies – hindermöjligheter: Du har rätt att förhindra motostar att lagra cookies på din dator. Du kan hindra att din webbläsare sparar cookies på tre olika nivåer:
Om du hindrar långtidslagring av cookies , eller hindrar lagring utöver lagring under det aktuella besöket, lagras cookies således endast under det aktuella besöket (sessionen) på hemsidan och i en månad framåt . Om du hindar all lagring av cookies förhindras motostar.se möjligheter att erhålla heltäckande statistik över dina besök
Du kan själv välja vilken på nivå du vill acceptera cookies för din webbläsare. Inställningarna hittar du i läsarens menyrad . Nedan hittar du några exempel på var du hittar dessa inställningar:
Windows:
Internet Explorer 6: Verktyg/Internet-alternativ/Sekretess
Netscape 4: Edit/Preferences/Advanced/Cookies
Netscape 7: Edit/Preferences/ Privacy&Security /Cookies
Opera 7: File/Preferences/Privacy/Cookies
Mac:
Internet Explorer 5: Redigera/Inställningar/Ta emot filer/ Cookies
Netscape 4: Edit/Preferences/Advanced/Cookies
Netscape 7: Tools/Cookie Manager
Opera 5: Window/Special Window/Cookies