Integritetspolicy
1. Introduktion

När du besöker motostar.se samlas det information om dig som används till att anpassa och förbättra vårt innehåll för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida.

2. Cookies

Hemsidan använder cookies med syftet att känna igen enheten, komma ihåg inställningar, utföra statistik - som vi kan mäta trafik och prestanda för vår hemsida med samt till att anpassa våra annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex virus. Cookies kommer t.ex ihåg vad du har lagt i en Cookie på sidan, om du har besökt sidan tidigare och vilket språk och vilken valuta du vill använda på hemsidan. Vi använder även cookies till att anpassa våra annonser på andra hemsidor för dig. Helt generellt används Cookies således som en del av vår service så att vi kan visa dig det innehåll som är mest relevant för dig.
Det är möjligt att radera eller blockera cookies på vår hemsida genom att neka dem i vår cookiebanner.
Om du raderar eller blockerar cookies så kommer annonser att bli mindre relevanta för dig och visa sig oftare. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt för dig samt att det finns innehåll du inte kan komma åt.

3. Personuppgifter


Generellt

Personuppgifter är all slags information som i någon utsträckning kan leda tillbaka till dig. När du använder vår hemsida så samlar vi in och hanterar en rad sådana informationer. Det sker t.ex när du använder hemsidan, skriver upp dig på vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller i undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent eller genomför köp.
Vi samlar in och hanterar generellt följande typ av uppgifter: ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på hos oss (vilka intressen du har). I den utsträckning som du själv ger samtycke till det och själv matar in uppgifterna hanteras dessutom: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsinformation. Det är vanligtvis i samband med inloggning eller köp.

4. Syfte

Uppgifterna används till att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som har högst sannolikhet att vara relevanta för dig, till att registrera dina köp och betalningar samt till att leverera de tjänster som du har efterfrågat, t.ex att skicka vårt nyhetsbrev till dig. Dessutom använder vi uppgifterna till att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

5. Förvaringsperiod

Uppgifterna förvaras i den period som är tillåten enligt gällande lag. Perioden beror på uppgifternas karaktär och skälet till att de förvarats och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Personuppgifterna raderas senast 36 månader från kundens senaste aktivitet.

6. Vidaredistribution av uppgifter

Data om din användning av hemsidan, vilka annonser du mottar och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment etc. distribueras till tredje part i den utsträckning dessa uppgifter är kända. Dessa hanterar uteslutande uppgifter på våra vägnar och får inte använda dem för egna syften. Distribution av personuppgifter som namn och e-postadress etc. sker enbart om du ger samtycke till det.

7. Rättigheter

Du har rätt att tillgå vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Du kan också återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig hanteras när du vill och du kan även begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har dessutom rätt att begära att dina personuppgifter överförs på ett korrekt vis till en annan personuppgiftsansvarig. Om de uppgifter som hanteras om dig är felaktiga så har du rätt till att få dessa rättade eller raderade. Kontakta oss på order@motostar.se för information, rättelse eller radering.


Tillagd i varukorgen